22.09.2022 wizyta sołtysów z sołectw z powiatu przemyskiego