Cennik basenu i jacuzzi *

*) Wszystkie ceny obejmują czas przebywania w strefie płatnej (po przekroczeniu bramki elektronicznej), w tym w szatniach i pomieszczeniach sanitarnych. Po przekroczeniu czasu pobytu w strefie płatnej ponad 45 minut, doliczana jest dodatkowa opłata po rozpoczęciu każdych 6-ciu minut w wysokości 1/10 ceny  45 minutowej.

**) Bilet zniżkowy uprawnionymi do jego nabycia są: osoby niepełnosprawne wraz
z opiekunami – na podstawie legitymacji osoby niepełnosprawnej lub orzeczenia,  osoby  powyżej 60-tego roku życia – po okazaniu dokumentu tożsamości, członkowie Klubów Seniora – na podstawie wcześniej złożonych list członków przez prawnych reprezentantów, członkowie Uniwersytetu Trzeciego Wieku – na podstawie wcześniej złożonych list członków przez prawnych reprezentantów, Kombatanci  – na podstawie legitymacji,  Honorowi  Dawcy  Krwi – na podstawie legitymacji, osoby dojeżdżające do basenu komunikacją linii autobusowej, członkowie Stowarzyszeń rejestrowych oraz innych jednostek współpracujących z Gminą Dębica oraz Latoszyn Zdrój Sp. z o.o. – na podstawie wcześniej złożonych list członków.

Wszyscy Mieszkańcy Gminy Dębica posiadający ważną kartę „Gmina Przyjazna Rodzinie 3+” oraz „Karty Dużej Rodziny” uprawnieni są do 50% zniżki na bilety wstępu na basen. Oferta nie łączy się z innymi promocjami.

(1) Bilet rodzinny – dla rodziny 4 lub więcej osobowej (tj. 2 rodziców + min. 2 dzieci w wieku do 18 lat lub 1 rodzic + min. 3 dzieci w wieku do 18 lat), po okazaniu dokumentów (dowód osobisty, legitymacja szkolna – z tymi samymi miejscami zamieszkania).

(2) Bilet zbiorowy – dla co najmniej dziesięcioosobowej grupy zorganizowanej. Bilet sprzedawany jest za wcześniejszą, minimum jednodniową pisemną lub telefoniczną rezerwacją dokonaną przez organizatora grupy zorganizowanej.

(3) Karnet terminowy na kąpiele lecznicze – wykupienie karnetu upoważnia do wielokrotnego wejścia na Basen.    Możliwe jest jednokrotne wejście dziennie.

 1 kąpiel lecznicza to czas przebywania na basenie 45 min.

Terminowy cykl kąpieli ( 7 , 14 lub 21 dni ) zwiększa skuteczność działania wód leczniczych

(4) Bilet Firmowy – zniżki cenowe wynikające z zawartych umów z pracodawcami, bilet firmowy może być opłacony przez przedsiębiorstwo dla wszystkich lub wybranej grupy pracowników, do wykorzystania w ustalonych okresach czasowych, na wskazaną ilość kąpieli leczniczych ( nie więcej niż jedna dziennie).

Cena za cykl kąpieli dla 1 osoby, jak przy Karnecie Terminowym na kąpiele lecznicze ( pkt 5 cennika )

Przy objęciu programem powyżej 100 pracowników – zniżka 10% opustu
w odniesieniu do Karnetu Terminowego na kąpiele lecznicze

Przy objęciu programem powyżej 400 pracowników – zniżka 20% opustu
w odniesieniu do Karnetu Terminowego na kąpiele lecznicze

Przy objęciu programem powyżej 1000 pracowników – zniżka 30% opustu
w odniesieniu do Karnetu Terminowego na kąpiele lecznicze

Wejście na basen na podstawie wcześniej złożonych list imiennych lub wydanego karnetu.

(5)  Udostępnienie całej strefy basenowej – za wcześniejszą pisemną lub telefoniczną rezerwacją dokonaną minimum na jeden dzień przed dniem rezerwacji. Osoby korzystające z zarezerwowanej części ponoszą również opłaty zakupu biletów wstępu wg cen określonych w cenniku.