Dostępność Basenu w okresie Świątecznym i Noworocznym