Informacje podstawowe

1Kto może skorzystać z zabiegów refundowanych przez NFZ?
Pacjent, którego stan zdrowia nie pozwala na rehabilitację w warunkach ambulatoryjnych, ale nie wymaga całodobowego nadzoru medycznego. Pacjent, który posiada SKIEROWANIE NA ODDZIAŁ DZIENNY!!!
2Kto może wystawić skierowanie na oddział dzienny?
  • lekarz oddziału: urazowo-ortopedycznego, chirurgicznego, neurochirurgicznego, neurologicznego, reumatologicznego, chorób wewnętrznych, onkologicznego, urologicznego pediatrii, endokrynologii dziecięcej, diabetologii dziecięcej, ginekologicznego, rehabilitacji ogólnoustrojowej, neurologicznej, pulmonologicznej, kardiologicznej.
  • lekarz poradni: rehabilitacyjnej, urazowo-ortopedycznej, neurologicznej, reumatologicznej, poradni wad postawy, endokrynologii dziecięcej, diabetologii dziecięcej
  • lekarz podstawowej opieki zdrowotnej - w przypadku zaostrzeń chorób przewlekłych
3Ile trwa leczenie?
od 15 do 30 dni zabiegowych, średnio 5 zabiegów fizjoterapeutycznych dziennie. W przypadku uzasadnionym względami medycznymi i koniecznością osiągnięcia celu leczniczego, rehabilitacja może zostać przedłużona decyzją lekarza prowadzącego, za pisemną zgodą dyrektora właściwego oddziału NFZ. Czas trwania rehabilitacji pacjentów z obrzękiem limfatycznym wynosi do 40 dni zabiegowych w roku kalendarzowym