Właściwości lecznicze klimatu

Otaczający Uzdrowisko ekosystem wytwarza klimat posiadający właściwości lecznicze. Zostało to potwierdzone świadectwem wydanym przez Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej w Warszawie. Klimat Uzdrowiska Latoszyn charakteryzuje się korzystnymi warunkami do prowadzenia:

  • klimatoterapii, (to działania bodźców klimatycznych o określonym natężeniu przez wyznaczony czas, w celu wywołania korzystnych zmian w organizmie)
  • aeroterapii,
  • kinezyterapii, (to inaczej leczenie ruchem lub rehabilitacja ruchowa) w zakresie następujących kierunków leczniczych: schorzenia układu ruchowego, choroby układu nerwowego, choroby kobiece, choroby przemiany materii, choroby skory, choroby zawodowe w tym zatrucia związkami chemicznymi.