KOMORA NORMOBARYCZNA

Innowacją na skalę światową było stworzenie kilka lat temu przez doktora Jana Pokrywkę domu normobarycznego. Doktor w swoich badaniach postanowił przyjrzeć się bliżej atmosferze i ocenić jej  wpływ na zdrowie. Wnioski, do których doszedł były zaskakujące. Doktor stwierdził, że: „Warunki przyrodnicze, w których żyjemy nie są wcale optymalne. Jesteśmy w błędzie uważając, że obecne parametry atmosfery, w których ludzkość żyje od tysięcy lat za najbardziej sprzyjające zdrowiu i życiu.” Na Ziemi panuje obecnie ciśnienie o wartości ok. 1000 hPa, zawartość tlenu (O2) wynosi ok. 21%, a dwutlenku węgla (CO2) ok. 0,03%.

Również Profesor Konstanty Pawłowicz Butejko, twórca metody leczącej choroby wynikające z nieprawidłowego przyspieszonego i pogłębionego oddechu oraz związani z nim naukowcy precyzyjnie określili optymalne parametry atmosfery, które mają zbawienny wpływ na tempo regeneracji ludzkiego organizmu oraz spowolnienie procesu starzenia.

Najbardziej sprzyjającym ciśnieniem atmosferycznym jest to utrzymujące się na poziomie 1500 hPa. Zawartość tlenu powinna oscylować w okolicach 40%. Powietrze powinno zawierać nawet do 2% dwutlenku węgla oraz 0,5% wodoru. TAKIE PARAMETRY ATMOSFERY JESTEŚMY W STANIE UZYSKAĆ TYLKO PODCZAS TLENOTERAPII NORMOBARYCZNEJ.

W komorze normobarycznej odtwarzane są warunki podobne do tych, w jakich ludzie żyli przed potopem.

Wewnątrz komory utrzymuje się ciśnienie najbardziej sprzyjające zdrowiu i długowieczności człowieka: ciśnienie atmosferyczne ok. 1500 hPa ok. 40% zawartości tlenu od 1,5% do 2% dwutlenku węgla (ok. 50-70 razy więcej niż normalnie) 0,5% wodoru (ok. 10 tys. razy więcej niż na zewnątrz)

Stężenie tych wszystkich parametrów wraz z odpowiednim poziomem wilgotności (poniżej 65%) kontrolowane jest przy pomocy odpowiednich czujników. Może to być dla Ciebie zaskoczeniem, ale w otaczającym nas powietrzu jest zbyt mało dwutlenku węgla. Paradoksalnie więc, jeśli wdychamy zbyt mało dwutlenku węgla jesteśmy niedotlenieni – określa się to mianem „efektu Bohra”. Dwutlenek węgla jest niezbędny w procesie transportu tlenu do krwiobiegu i poszczególnych komórek. Jego niedobór upośledza mechanizm dotlenienia całego organizmu. Z kolei wodór, który znajduje się w powietrzu, potrafi zneutralizować szkodliwe rodniki hydroksylowe odpowiedzialne za procesy starzenia się organizmu. Obecność wodoru w organizmie hamuje postępującą degradację komórek. Normobaria to przełomowa w skali światowej terapia polegająca na przebywaniu w pomieszczeniu o zwiększonym ciśnieniu, większej zawartości tlenu oraz dwutlenku węgla, a także atmosferze wzbogaconej o cząsteczkowy wodór.

Korzyści terapii normobarycznej:

 • spowolnienie starzenia się organizmu
 • zwielokrotnienie poziomu komórek macierzystych (do 100%)
 • zwiększenie dostępu tlenu do komórek
 • zahamowanie rozmnażania się bakterii beztlenowych
 • wspomaga leczenie onkologiczne
 • znaczne zwiększenie wydolności fizycznej, psychicznej, koncentracji oraz
 • zdolności do zapamiętywania
 • zwiększenie aktywności komórek odpowiedzialnych za zdrowie kości
 • zmniejszenie obrzęków uszkodzonych tkanek
 • ograniczenie pojawienia się stanów zapalnych
 • działanie stymulujące na komórki, które przyczyniają się do produkcji
 • kolagenu i elastyny, dzięki czemu skóra odzyskuje elastyczność i jędrność
 • wspomaga leczenie autyzmu
 • szybszy rozwój nowych naczyń krwionośnych i długie życie

REGULAMIN NORMOBARII

 1. Osoba korzystająca z usługi ma obowiązek stosowania się do poleceń obsługi oraz zapoznania się z regulaminem.
 2. Osoba decydująca się skorzystać z usługi akceptuje obowiązujący w niej regulamin.
 3. W komorze obowiązuję bezwzględny zakaz palenia papierosów oraz e-papierosów.
 4. W komorze obowiązuję bezwzględny zakaz wzniecania ognia.
 5. W komorze obowiązuję zakaz jedzenia.
 6. W komorze obowiązuję zakaz picia alkoholu.
 7. W komorze obowiązuję zakaz korzystania z paneli sterowniczych.
 8. W komorze obowiązuję zakaz rozmawiania przez telefon.
 9. Do toalety należy wrzucać tylko i wyłączenie papier toaletowy dostępny w WC. W przypadku jego braku proszę poinformować obsługę.
 10. W oczekiwaniu na wizytę należy oczekiwać w poczekalni.
 11. Na teren normobarii nie wolno wnosić przedmiotów niebezpiecznych, w tym ostrych narzędzi.
 12.  W normobarii obowiązują szczegółowe procedury postępowania w sytuacji zagrożenia, które znają wszyscy pracownicy. W razie ich wystąpienia osoby przebywające w nomobarii muszą się bezwzględnie podporządkować poleceniom pracowników.
 13. Przeciwskazania do korzystania z terapii normobarycznej to zapalenie ucha, wyraźne infekcje górnych dróg oddechowych, inne choroby zakaźne, klaustrofobia, nadmierne wyczerpanie organizmu, odma opłucnowa (świeżo przebyta), choroby płuc z retencją dwutlenku węgla.

PROCEDURY BEZPIECZENSTWA

 1. W przypadku zauważenia łamania regulaminu przez innych uczestników, proszę poinformować obsługę.
 2. W przypadku zauważenia ognia  lub dymu, proszę niezwłocznie zgłosić to obsłudze.
 3. W przypadku zagrożenia życia i bezpieczeństwa tj. np. w następstwie pożaru przycisnąć awaryjny przycisk bezpieczeństwa z czerwonym „grzybkiem” znajdujący się obok panelu sterowniczego w komorze głównej, śluzie,  przedsionku i natychmiastowo udać się do wyjścia.
 4. Czas otwarcia drzwi od naciśnięcia przycisku bezpieczeństwa wynosi ok. 3 minuty.
 5. Apteczka znajduję się na ścianie naprzeciwko ostatniego okna w komorze głównej.
 6. W przypadku wystąpienia niepokojących Państwa objawów, proszę zgłosić je obsłudze.