LATOSZYN ZDRÓJ TO MIEJSCE, W KTÓRYM DŁOŃ WIDZI, OKO MALUJE, A UMYSŁ DOTYKA