Od 19.09.2022 r. ulodomek zamknięty na okres jesienno-zimowy