Magdalena Nowak

Prezes Zarządu Rehnowa Sp. z o.o. - głównego operatora uzdrowiska

O mnie

Kursy i szkolenia

Właściciel Zakładu Rehabilitacji Rehnowa z oddziałami w Pustkowie Osiedlu i Latoszynie.
Ponad 15 lat działalności, 25 lat pracy w zawodzie.
Absolwentka Akademii Wychowania Fizycznego w Krakowie. Kierunek Fizjoterapia.

Terapia manualna w Ackermana,
PNF podstawowy,
PNF rozwijający,
PNF w pediatrii,
Terapia McKENZIE ABCD,
Fizjoterapia w urazach sportowych – szkoła niemiecka,
Rehabilitacja po urazie ACL – szkoła niemiecka,
Diagnostyka i terapia stawów kolanowych,
Kinezjotaping,
USG dla fizjoterapeutów. Terapia sonofeedback

Grażyna Dobrowolska-Dziewulska

Lekarz

O mnie

Lekarz - specjalista rehabilitacji medycznej, Lekarz chorób wewnętrznych

Wieloletni Ordynator Oddziału Rehabilitacji w Szpitalu Powiatowym w Dębicy.

Edyta Światowiec-Kosałka

Fizjoterapeuta

O mnie

Kursy i szkolenia

Absolwentka Akademii Wychowania Fizycznego w Krakowie. Wydział Rehabilitacji Ruchowej.
Studia podyplomowe na Uniwersytecie Rzeszowskim w zakresie Edukacji i Rehabilitacji Osób z niepełnosprawnością intelektualną oraz Przygotowania Pedagogicznego.

Podstawy Strukturalne: Obręcz barkowa i ręce,
Terapia manualna – system niemiecki,
Terapia manualna wg. Typaldosa,
Terapia manualna wg. koncepcji Mulligana,
Funkcjonalna Terapia Powięziowa,
Diagnozowanie i leczenie zespołów bólowych kręgosłupa metodą McKENZIE,
Diagnostyka różnicowa,
Badanie i fizjoterapia funkcjonalna w uszkodzeniach stawu kolanowego i obręczy barkowej,
Terapia wisceralna,
Koncepcja Anatomy Trains,
Osteopatyczna terapia skolioz,
 Kurs podstawowy koncepcji PNF,
USG dla fizjoterapeutów. Terapia sonofeedback

Iwona Rojek

Fizjoterapeuta

O mnie

Kursy i szkolenia

Absolwentka Akademii Wychowania Fizycznego w Krakowie. Kierunek Fizjoterapia.

Anatomy Trains Structure and Funcion,
Mięśniowo powięziowa terapia miednicy i kręgosłupa lędźwiowego,
FDM Fascial Disortion Model 1,2,3,
Terapia manualna wg. koncepcji Mulligana,
Mobilizacje struktur nerwowych,
 Kurs podstawowy koncepcji PNF,
Medycyna ortopedyczna wg. dr Jamesa Cyriaxa 1,2,3,4,
Kinezjotaping,
Diagnostyka i terapia stawów skokowych,
Kolano, biodro, bark - zaawansowane metody diagnostyki i terapii,
Trener medyczny

Karolina Mitulska

Fizjoterapeuta

O mnie

Kursy i szkolenia

Absolwentka Akademii Wychowania Fizycznego w Krakowie. Kierunek Fizjoterapia.

Funkcjonalna Osteopatia i Integracja,
Trener ds. szkoleń z zakresu rehabilitacji,
Opiekun osób starszych i dzieci,
Kurs podstawowy koncepcji PNF,
Dobór sprzętu dla osób starszych z dysfunkcjami układu nerwowego,
Prowadzenie edukacji profilaktycznej w celu zapobiegania niepełnosprawności,
Współczesne metody rehabilitacji pulmonologicznej,
Funkcjonalna osteopatia i integracja,
Badanie i fizjoterapia funkcjonalna w uszkodzeniach obręczy barkowej,
Neuromobilizacje - różnicowanie i terapia neurogennych zaburzeń obwodowych

Paulina Bełzo

Fizjoterapeuta

O mnie

Kursy i szkolenia

Absolwentka Akademii Wychowania Fizycznego w Krakowie. Kierunek Fizjoterapia.

Skoliozy - diagnostyka i postępowanie fizjoterapeutyczne,
 Kurs podstawowy koncepcji PNF,
Kinezjotaping,
Diagnostyka i ocena stanu Pacjenta,Przygotowanie do pionizacji i chodu dzieci od0-24 miesięcy,
Podstawy rozwoju dzieci i młodzieży w oparciu o trening funkcjonalny

Łukasz Gil

Masażysta

 

O mnie

Kursy i szkolenia

Absolwent Studium Zawodowego o profilu Masażysta.

Masaż klasyczny,
Drenaż limfatyczny,
Masaż segmentarny,
Masaż antycellulitowy,
Masaż sportowy,
Masaż bańką chińską

Aleksandra Kurzawa

Terapeuta zajęciowy

 

O mnie

Kursy i szkoleniaAbsolwentka Policealnej Szkoły Zawodowej w Dębicy. Terapeuta zajęciowy.
Absolwentka Policealnej Szkoły Opieki Medycznej w Tarnowie. Opiekun medyczny.

Metodyka terapii zajęciowej z elementami socjoterapii i psychoterapii,
Pierwsza pomoc medyczna,
Masaż klasyczny,
Chromoterapia,
Język migowy,
Muzykoterapia

Ewa Pacanowska

Fizjoterapeuta

 

O mnie

Kursy i szkolenia

 

Absolwentka Akademii Nauk Stosowanych w Tarnowie - Uniwersytet Rzeszowski. Kierunek Fizjoterapia.

Kurs podstawowy koncepcji PNF,
Globalne normalizowanie struktur mięśniowo-powięziowych,
Badanie i terapia dysfunkcji odcinka szyjnego kręgosłupa i kończyny górnej,
Kompleksowa diagnostyka narządu ruchu w fizjoterapii,
Rozluźnianie mięśniowo-powięziowe

Magdalena Dybowska

Fizjoterapeuta

 

O mnie

Kursy i szkoleniaAbsolwentka Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Tarnowie. Kierunek Fizjoterapia.

Kurs podstawowy koncepcji PNF,
Współczesne metody rehabilitacji pulmonologicznej,
Masaż gorącymi kamieniami bazaltowymi,
Masaż klasyczny,
Rehabilitacja pacjentów ze stwardnieniem rozsianym,
COVID-19 - diagnostyka i leczenie oraz programowanie fizjoterapii osób w trakcie choroby i po jej przebyciu,
Rehabilitacja pacjentów z chorobą Parkinsona,
Badanie i fizjoterapia funkcjonalna w uszkodzeniach obręczy biodrowej

Dagmara Markowska

Fizjoterapeuta

 

O mnie

Kursy i szkoleniaAbsolwentka Uniwersytetu Rzeszowskiego I i II stopień. Kierunek Fizjoterapia.

Kurs podstawowy koncepcji PNF,
Terapia manualna wg dr Ackermanna,
Ocena i analiza badań obrazowych kręgosłupa,
Metoda McKENZIE - moduł A,
Terapia manualna wg koncepcji Mulligana,
Taping rehabilitacyjny,
Rozluźnianie mięśniowo-powięziowe,
Funkcjonalny trening medyczny,
Manipulacje krótkodźwigniowe HVLA,
Instrument Assisted Soft Tissue Manipulation (IASTM),
Badanie i strategie leczenia dolegliwości bólowych kręgosłupa szyjnego i lędźwiowego,
Staw kolanowy, kompleks barkowy - badanie i strategie leczenia,
IASTM (Instrument Assisted Soft Tissue Mobilization)

Natalia Pietrzyk

Masażysta

 

O mnie

Kursy i szkoleniaAbsolwentka Szkoły Policealnej o profilu technik masażysta.

Masaż klasyczny,
Masaż segmentarny,
Masaż bańką chińską,
Masaż antycellulitowy,
Masaż gorącą świecą aromaterapeutyczną,
Masaż pałeczkami bambusowymi,
Masaż gorącą czekoladą i miodem

Klaudia Pocica

Fizjoterapeuta

 

O mnie

Kursy i szkoleniaAbsolwentka Akademii Nauk Stosowanych w Tarnowie. Kierunek Fizjoterapia.

Kurs podstawowy koncepcji PNF,
Taping Rehabilitacyjny,
Szkolenie EMG i TMG w sporcie,
Covid-19- diagnostyka i leczenie oraz programowanie fizjoterapii osób w trakcie choroby i po jej przebyciu,
Rozluźnianie mięśniowo-powięziowe

Agnieszka Szpara

Administracja

O mnie

Absolwentka Krakowskiej Akademii
im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego w Krakowie.
Wydział Prawa i Administracji.