I. Postanowienia ogólne.

 1. Basen uzdrowiskowy Uzdrowiska Latoszyn oraz jacuzzi jest obiektem użyteczności publicznej, stanowiącym własność Gminy Dębica.
 2. Administratorem obiektu jest: „ Latoszyn Zdrój sp. z.o.o”
 3. Wejście do Basenu uzdrowiskowego Uzdrowiska Latoszyn oraz jacuzzi umożliwia jedynie posiadanie ważnego biletu wstępu w godzinach pracy tej strefy i zainicjowanie go przed wejściem i po wyjściu  na czytniku bramki wejściowej.

II. Zasady korzystania z Basenu uzdrowiskowego Uzdrowiska Latoszyn.

 1. Każda osoba korzystająca z Basenu uzdrowiskowego Uzdrowiska Latoszyn ma obowiązek zapoznać się z Regulaminem Basenu i przestrzegać jego zapisów.
 2. W strefie Basenu uzdrowiskowego Uzdrowiska Latoszyn obowiązuje strefa ciszy.
 3. Basen uzdrowiskowy Uzdrowiska Latoszyn zalecany jest dla osób powyżej 14 roku życia.
 4. Korzystanie z Basenu uzdrowiskowego Uzdrowiska Latoszyn przez osoby małoletnie jest możliwe wyłącznie za zgodą i pod opieką rodziców, opiekunów prawnych lub opiekunów grupy.
 5. Przed wejściem należy zapoznać się z przeciwwskazaniami do korzystania z kąpieli siarczkowych.
 6. W przypadku wątpliwości pobyt w Basenie uzdrowiskowym Uzdrowiska Latoszyn należy skonsultować z lekarzem rodzinnym.
 7. Przed wejściem do niecki Basenu uzdrowiskowego Uzdrowiska Latoszyn należy bezwzględnie skorzystać z natrysków i dokładnie umyć całe ciało pod natryskami.
 8. Po skorzystaniu z toalety w trakcie kąpieli należy bezwzględnie umyć ciało przed ponownym wejściem do wody.
 9. Klienci korzystający z Basenu uzdrowiskowego Uzdrowiska Latoszyn obowiązani są posiadać ręcznik, czysty strój kąpielowy, w przypadku mężczyzn kąpielówki przylegające do ciała bez kieszeni, czepek oraz klapki gumowe, chroniące przed poślizgnięciem się. Obowiązek noszenia klapek gumowych dotyczy również osób towarzyszących.
 10. Przeciwwskazania dla korzystania z kąpieli leczniczych w Basenie uzdrowiskowym Uzdrowiska Latoszyn:
  • Niewydolność krążeniowo-oddechowa,
  • Stany pozawałowe,
  • Przebyte choroby nowotworowe przed upływem 5 lat dla czerniaka złośliwego, ziarnicy złośliwej, chłoniaków złośliwych, nowotworów nerki,
  • Dla innych nowotworów przed upływem 1 roku od leczenia,
  • Choroby zakaźne w ostrej formie,
  • Przewlekłe stany zapalne wątroby, trzustki,
  • Nawracające zapalenie żył,
  • Ciąża i okres karmienia,
  • Schorzenia układu nerwowego,
  • Widoczne zmiany skórne, nie zagojone rany i przerwana ciągłość skóry, padaczka, zaburzenia równowagi oraz zaburzenia czynności wydalniczych
   (jak np. nietrzymanie moczu).
  • zakaz wejścia do niecki basenowej dzieciom i dorosłym korzystającym z pieluch, pampersów do wody i pieluchomajtek
 11. Zalecany czas kąpieli w Basenie uzdrowiskowym Uzdrowiska Latoszyn wynosi 20 minut.
 12. Wejście do Basenu uzdrowiskowego Uzdrowiska Latoszyn możliwe jest po uprzednim dokonaniu opłaty zgodnie z cennikiem.
 13. Na Basenie uzdrowiskowym Uzdrowiska Latoszyn obowiązuje zakaz:
  • Biegania, skakania do niecki basenowej, hałasowania,
  • Pływania,
  • Zanurzania głowy,
  • Żucia gumy,
  • Wnoszenia i spożywania napojów alkoholowych, pożywienia, palenia tytoniu
  • Przebywania w stanie po spożyciu alkoholu lub innych substancji oddziaływających na układ nerwowy,
  • Wnoszenia do niecki Basenu Siarczkowego przedmiotów, które mogą wchodzić w reakcje chemiczna z wodą siarczkową /zegarki, biżuteria i inne/,
  • Wnoszenia szklanych i ostrych przedmiotów,
  • Zanieczyszczania wody w basenie oraz plaży wokół niecki basenu,
 14. W przypadku pogorszenia samopoczucia lub pogorszenia stanu zdrowia należy bezwzględnie zakończyć seans kąpieli w Basenie uzdrowiskowym Uzdrowiska Latoszyn oraz wezwać pomoc pracownika basenu.
 15. Na podany sygnał wszyscy muszą opuścić halę Basenu uzdrowiskowego Uzdrowiska Latoszyn.
 16. Za skutki powstałe w wyniku niestosowania się do zapisów Regulaminu zarządzający obiektem nie ponosi odpowiedzialności.

III. Zasady korzystania z jacuzzi.

 1. Korzystanie z jacuzzi odbywa się  na własne ryzyko Użytkownika, po zapoznaniu się z Regulaminem.
 2. Użytkownicy z dysfunkcjami układu krążenia oraz innymi przeciwwskazaniami
  do korzystania z kąpieli w jacuzzi, nie powinny z niego korzystać.
 3. Podczas wchodzenia i wychodzenia należy zachować szczególną ostrożność, pierwszeństwo w komunikacji ma Użytkownik wychodzący z jacuzzi.
 4. W jacuzzi może jednorazowo przebywać maksymalnie:  4 osoby,
 5. Zachowanie Użytkowników przebywających w jacuzzi nie może zakłócać wypoczynku innym Użytkownikom.
 6. Dzieci do 12 lat z mogą korzystać z jacuzzi wyłącznie pod stała opieką rodziców
  lub dorosłych opiekunów.

IV. Postanowienia końcowe.

Osoby niestosujące się do zapisów Regulaminu Basenu uzdrowiskowego Uzdrowiska Latoszyn oraz jacuzzi, swoim zachowaniem zagrażające innym  użytkownikom oraz nie reagujące na polecenia Ratownika Wodnego pełniącego dyżur mogą być usunięte z obiektu.