Regulamin basenu

I. Postanowienia ogólne.

 1. Basen uzdrowiskowy Latoszyn Zdrój oraz jacuzzi jest obiektem użyteczności publicznej, stanowiącym własność Gminy Dębica.
 2. Administratorem obiektu jest: „ Latoszyn Zdrój sp. z.o.o”
 3. Wejście do Basenu uzdrowiskowego Latoszyn Zdrój oraz jacuzzi umożliwia jedynie posiadanie ważnego biletu wstępu w godzinach pracy tej strefy i zainicjowanie go przed wejściem i po wyjściu  na czytniku bramki wejściowej.

II. Zasady korzystania z Basenu uzdrowiskowego Latoszyn Zdrój.

 1. Każda osoba korzystająca z Basenu uzdrowiskowego Latoszyn Zdrój ma obowiązek zapoznać się z Regulaminem Basenu i przestrzegać jego zapisów.
 2. W strefie Basenu uzdrowiskowego Latoszyn Zdrój obowiązuje strefa ciszy.
 3. Basen uzdrowiskowy Latoszyn Zdrój zalecany jest dla osób powyżej 14 roku życia.
 4. Korzystanie z Basenu uzdrowiskowego Latoszyn Zdrój przez osoby małoletnie jest możliwe wyłącznie za zgodą i pod opieką rodziców, opiekunów prawnych lub opiekunów grupy.
 5. Przed wejściem należy zapoznać się z przeciwwskazaniami do korzystania z kąpieli siarczkowych.
 6. W przypadku wątpliwości pobyt w Basenie uzdrowiskowym Latoszyn Zdrój należy skonsultować z lekarzem rodzinnym.
 7. Przed wejściem do niecki Basenu uzdrowiskowego Latoszyn Zdrój należy bezwzględnie skorzystać z natrysków i dokładnie umyć całe ciało pod natryskami.
 8. Po skorzystaniu z toalety w trakcie kąpieli należy bezwzględnie umyć ciało przed ponownym wejściem do wody.
 9. Klienci korzystający z Basenu uzdrowiskowego Latoszyn Zdrój obowiązani są posiadać ręcznik, czysty strój kąpielowy, w przypadku mężczyzn kąpielówki przylegające do ciała bez kieszeni, czepek oraz klapki gumowe, chroniące przed poślizgnięciem się. Obowiązek noszenia klapek gumowych dotyczy również osób towarzyszących.
 10. Przeciwwskazania dla korzystania z kąpieli leczniczych w Basenie uzdrowiskowym Latoszyn Zdrój:
  • Niewydolność krążeniowo-oddechowa,
  • Stany pozawałowe,
  • Przebyte choroby nowotworowe przed upływem 5 lat dla czerniaka złośliwego, ziarnicy złośliwej, chłoniaków złośliwych, nowotworów nerki,
  • Dla innych nowotworów przed upływem 1 roku od leczenia,
  • Choroby zakaźne w ostrej formie,
  • Przewlekłe stany zapalne wątroby, trzustki,
  • Nawracające zapalenie żył,
  • Ciąża i okres karmienia,
  • Schorzenia układu nerwowego,
  • Widoczne zmiany skórne, nie zagojone rany i przerwana ciągłość skóry, padaczka, zaburzenia równowagi oraz zaburzenia czynności wydalniczych
   (jak np. nietrzymanie moczu).
 11. Zalecany czas kąpieli w Basenie uzdrowiskowym Latoszyn Zdrój wynosi 20 minut.
 12. Wejście do Basenu uzdrowiskowego Latoszyn Zdrój możliwe jest po uprzednim dokonaniu opłaty zgodnie z cennikiem.
 13. Na Basenie uzdrowiskowym Latoszyn Zdrój obowiązuje zakaz:
  • Biegania, skakania do niecki basenowej, hałasowania,
  • Pływania,
  • Zanurzania głowy,
  • Żucia gumy,
  • Wnoszenia i spożywania napojów alkoholowych, pożywienia, palenia tytoniu
  • Przebywania w stanie po spożyciu alkoholu lub innych substancji oddziaływających na układ nerwowy,
  • Wnoszenia do niecki Basenu Siarczkowego przedmiotów, które mogą wchodzić w reakcje chemiczna z wodą siarczkową /zegarki, biżuteria i inne/,
  • Wnoszenia szklanych i ostrych przedmiotów,
  • Zanieczyszczania wody w basenie oraz plaży wokół niecki basenu,
 14. W przypadku pogorszenia samopoczucia lub pogorszenia stanu zdrowia należy bezwzględnie zakończyć seans kąpieli w Basenie uzdrowiskowym Latoszyn Zdrój oraz wezwać pomoc pracownika basenu.
 15. Na podany sygnał wszyscy muszą opuścić halę Basenu uzdrowiskowego Latoszyn Zdrój.
 16. Za skutki powstałe w wyniku niestosowania się do zapisów Regulaminu zarządzający obiektem nie ponosi odpowiedzialności.

III. Zasady korzystania z jacuzzi.

 1. Korzystanie z jacuzzi odbywa się  na własne ryzyko Użytkownika, po zapoznaniu się z Regulaminem.
 2. Użytkownicy z dysfunkcjami układu krążenia oraz innymi przeciwwskazaniami
  do korzystania z kąpieli w jacuzzi, nie powinny z niego korzystać.
 3. Podczas wchodzenia i wychodzenia należy zachować szczególną ostrożność, pierwszeństwo w komunikacji ma Użytkownik wychodzący z jacuzzi.
 4. W jacuzzi może jednorazowo przebywać maksymalnie:  4 osoby,
 5. Zachowanie Użytkowników przebywających w jacuzzi nie może zakłócać wypoczynku innym Użytkownikom.
 6. Dzieci do 12 lat z mogą korzystać z jacuzzi wyłącznie pod stała opieką rodziców
  lub dorosłych opiekunów.

IV. Postanowienia końcowe.

Osoby niestosujące się do zapisów Regulaminu Basenu uzdrowiskowego Latoszyn Zdrój oraz jacuzzi, swoim zachowaniem zagrażające innym  użytkownikom oraz nie reagujące na polecenia Ratownika Wodnego pełniącego dyżur mogą być usunięte z obiektu.