1. Osoba korzystająca z usługi ma obowiązek stosowania się do poleceń obsługi oraz zapoznania się z regulaminem.
 2. Osoba decydująca się skorzystać z usługi akceptuje obowiązujący w niej regulamin.
 3. W komorze obowiązuję bezwzględny zakaz palenia papierosów oraz e-papierosów.
 4. W komorze obowiązuję bezwzględny zakaz wzniecania ognia.
 5. W komorze obowiązuję zakaz jedzenia.
 6. W komorze obowiązuję zakaz picia alkoholu.
 7. W komorze obowiązuję zakaz korzystania z paneli sterowniczych.
 8. W komorze obowiązuję zakaz rozmawiania przez telefon.
 9. Do toalety należy wrzucać tylko i wyłączenie papier toaletowy dostępny w WC. W przypadku jego braku proszę poinformować obsługę.
 10. W oczekiwaniu na wizytę należy oczekiwać w poczekalni.
 11. Na teren normobarii nie wolno wnosić przedmiotów niebezpiecznych, w tym ostrych narzędzi.
 12.  W normobarii obowiązują szczegółowe procedury postępowania w sytuacji zagrożenia, które znają wszyscy pracownicy. W razie ich wystąpienia osoby przebywające w nomobarii muszą się bezwzględnie podporządkować poleceniom pracowników.
 13. Przeciwskazania do korzystania z terapii normobarycznej to zapalenie ucha, wyraźne infekcje górnych dróg oddechowych, inne choroby zakaźne, klaustrofobia, nadmierne wyczerpanie organizmu, odma opłucnowa (świeżo przebyta), choroby płuc z retencją dwutlenku węgla.
 14. W razie rezygnacji z sesji w komorze normobarycznej pieniądze nie będą zwracane.

PROCEDURY BEZPIECZENSTWA

 1. W przypadku zauważenia łamania regulaminu przez innych uczestników, proszę poinformować obsługę.
 2. W przypadku zauważenia ognia  lub dymu, proszę niezwłocznie zgłosić to obsłudze.
 3. W przypadku zagrożenia życia i bezpieczeństwa tj. np. w następstwie pożaru przycisnąć awaryjny przycisk bezpieczeństwa z czerwonym „grzybkiem” znajdujący się obok panelu sterowniczego w komorze głównej , śluzie,  przedsionku i natychmiastowo udać się do wyjścia.
 4. Czas otwarcia drzwi od naciśnięcia przycisku bezpieczeństwa wynosi ok. 3 minuty.
 5. Apteczka znajduję się na ścianie naprzeciwko ostatniego okna w komorze głównej.
 6. W przypadku wystąpienia niepokojących Państwa objawów, proszę zgłosić je obsłudze.