Sauna sucha, bania z zimną wodą, są integralną częścią basenu uzdrowiskowego oraz jaccuzi i obowiązują na ich terenie przepisy „Regulaminu Basenu uzdrowiskowego oraz jaccuzi w Uzdrowisku Latoszyn ”, oraz dodatkowo niniejszego regulaminu.
Korzystanie z sauny suchej, bani jest równoznaczne z zapoznaniem się i akceptacją regulaminu.
Opłata za korzystanie z sauny, bani naliczana jest zgodnie z aktualnym cennikiem.
Dzieci i młodzież do lat 14 mogą przebywać w saunie, bani wyłącznie pod opieką osób pełnoletnich.
Z sauny i bani mogą korzystać tylko osoby zdrowe lub osoby, których dolegliwości nie stanowią przeciwwskazań do korzystania z zabiegów.
Za skutki zdrowotne przebywania w saunie, bani, kierownik basenu leczniczego nie ponosi odpowiedzialności.
Przeciwskazania:
przewlekłe choroby zakaźne, ostre choroby układu krwionośnego, epilepsja, astma, choroby weneryczne, stany zapalne i gorączka, kobiety w czasie menstruacji i w okresie ciąży, po spożyciu alkoholu lub innego środka odurzającego.
Wymienione przeciwwskazania są przykładowymi, dlatego należy zasięgnąć opinii swojego lekarza .

ZALETY:
poprawa krążenia i pozytywny wpływ na pracę serca, pomaga regulować ciśnienie, wzmacnia odporność, przyspiesza metabolizm i oczyszcza organizm, pielęgnacja ciała, hartowanie organizmu, wpływa pozytywnie przy chorobach dróg oddechowych,  chorobach reumatycznych, zwyrodnieniowych stawów, stanach pourazowych narządu ruchu,
oraz przy chorobach skóry min.: atopowe zapalenie skóry, trądzik, przewlekłe stany zapalne narządów rodnych.

Zabrania się:
samowolnego manipulowania przy ustawieniach sauny, bani, głośnego zachowania, zakłócania wypoczynku innym użytkownikom, wnoszenia do sauny napojów, pożywienia, jakichkolwiek przedmiotów z wyjątkiem ręczników,
używania na własną rękę aromatów i substancji zapachowych.

Przed wejściem do sauny należy:
zdjąć wszystkie przedmioty metalowe, gdyż mogą stać się przyczyną poparzeń ciała, zdjąć okulary i szkła kontaktowe,
umyć całe ciało pod prysznicem , a następnie wytrzeć do sucha, zdjąć obuwie basenowe.
W saunie suchej może przebywać max. 6 osób, w bani 2 osoby.
Temperatura w saunie suchej wynosi od 75°C do 90°C. Wilgotność powietrza wynosi od 5 do 15%. W bani temperatura od 3°C do 7°C.
Czas przebywania w saunie suchej zależy indywidulanie od samopoczucia oraz stażu korzystania
z sauny ( sugerowany czas około 15 min.), natomiast w bani sugerowany czas  około 3-5 min.
W saunie suchej należy siadać na ręczniku. Ręcznik powinien być rozłożony tak, aby żadna część ciała nie stykała się z powierzchnią siedziska.
Wszelkie pogorszenie samopoczucia należy niezwłocznie zgłaszać pracownikowi obsługi, a w razie niebezpieczeństwa skorzystać z przycisku alarmowego.
Ewentualne uwagi dotyczące pracy saun, bani należy zgłaszać obsłudze basenu leczniczego.
Obsługa basenu leczniczego nie ponosi odpowiedzialności za zdarzenia i wypadki spowodowane nieprzestrzeganiem niniejszego regulaminu.