określa zasady korzystania z Tężni solankowej w Uzdrowisku Latoszyn

Każdy Klient zobowiązany jest zapoznać się przed rozpoczęciem korzystania z Tężni solankowej w Uzdrowisku Latoszyn z poniższym Regulaminem i przestrzegać jego postanowień.

Tężnia solankowa jest ogólnodostępnym pomieszczeniem relaksacyjnym i stanowi integralną część Parku Zdrojowego, na którego terenie obowiązuje Regulamin Parku Zdrojowego w Uzdrowisku Latoszyn.

 1. Tężnia solankowa jest ogólnodostępnym pomieszczeniem relaksacyjnym – naturalnym inhalatorium jodowym i stanowi integralną część Parku Zdrojowego, na którego terenie obowiązuje Regulamin Parku Zdrojowego w Uzdrowisku Latoszyn.
 2. Korzystanie z tężni solankowej jest równoznaczne z zapoznaniem się i akceptacją niniejszego regulaminu.
 3. Zalecany jednorazowy seans tężni solankowej powinien trwać od 45 do 60 minut.
 4. Z tężni solankowej mogą korzystać tylko osoby zdrowe lub osoby, których dolegliwości nie stanowią przeciwwskazań do korzystania z zabiegów.
 5. Dzieci i młodzież do lat 10 mogą przebywać na terenie tężni solankowej pod opieką osób pełnoletnich. Osoby, pod których opieką znajdują się osoby małoletnie (dzieci), odpowiadają za dzieci oraz wszelkie szkody przez nie spowodowane.
 6. W przypadku grup zorganizowanych na jednego opiekuna grupy nie może przypadać więcej niż:
  • 15 niepełnoletnich uczestników lub pełnoletnich uczniów,
  • 10 uczestników w wieku przedszkolnym.
 7. Z tężni solankowej nie mogą korzystać osoby:
  • po przebytym zawale mięśnia sercowego,
  • z niewydolnością naczyń wieńcowych serca, zwłaszcza osoby z niskim ciśnieniem tętniczym,
  • z ostrym stanem zapalnym i gorączką,
  • z nadczynnością tarczycy,
  • nadwrażliwe na jony zawarte w solance.
 8. Wszelkie pogorszenie samopoczucia w trakcie z korzystania z tężni solankowej należy niezwłocznie zgłaszać pracownikowi obsługi.
 9. Na terenie tężni solankowej zabrania się:
  • spożywania posiłków,
  • picia napojów,
  • spożywania alkoholu,
  • samowolnego ingerowania w pracę zainstalowanych urządzeń i sprzętu,
  • niszczenia i zaśmiecania pomieszczenia,
  • hałaśliwego zachowania zakłócającego innym korzystanie z tężni solankowej.
 10. Zarządzający tężnią solankową nie ponosi odpowiedzialności za zdarzenia i wypadki spowodowane nieprzestrzeganiem niniejszego regulaminu.
 11. Zarządzający tężnią solankową nie ponosi odpowiedzialności za zgubione lub pozostawione na terenie obiektu przedmioty oraz pieniądze.
 12. Za zniszczenia, zgubienia elementów wyposażenia obiektu obowiązuje odpłatność w wysokości 100% wartości wyposażenia.
 13. Zarządzający tężnią solankową nie odpowiada za wypadki i kontuzje spowodowane nieprzestrzeganiem regulaminu tężni solankowej oraz poleceń upoważnionego personelu.
 14. Ewentualne uwagi dotyczące pracy tężni solankowej należy zgłaszać obsłudze.