1. Goście przebywający w Ulodomku proszeni są o przestrzeganie zasad bezpiecznego i kulturalnego wypoczynku.

2. Przed opuszczeniem kuracjusze są zobowiązani przekazać Ulodomek w stanie, w jakim go zastali.

3. Za wszelkiego rodzaju uszkodzenia lub zniszczenia przedmiotów wyposażenia odpowiedzialność materialną ponoszą osoby korzystające. 

4. W Ulodomku zabrania się:

– korzystania z urządzeń elektrycznych, telefonów komórkowych, tabletów, zegarków itp.,

– wnoszenia łatwopalnych materiałów, materiałów wybuchowych i materiałów o nieprzyjemnym zapachu oraz alkoholu,

– domki pozbawione są elektryczności w razie pobytu po zmroku prosimy o wzięcie

  ze sobą latarki, aby bezpiecznie opuścić teren Ulodomku.

5. Zabronione jest wprowadzanie zwierząt do Ulodomku.

6. Parkowanie samochodów jest możliwe tylko w wyznaczonym specjalnie do tego celu miejscu lub innym wskazanym przez obsługę obiektu.

7. W związku z ponoszeniem przez Rodziców odpowiedzialności za bezpieczeństwo i za wszelkie skutki działań swoich dzieci, zwracamy się z prośbą o wzmożoną opiekę nad nimi.

8. Za rzeczy pozostawione bez opieki właściciel terenu Ulodomku nie ponosi odpowiedzialności.

9. Za skutki użądleń przez owady właściciel nie ponosi odpowiedzialności.

     Wypoczynek wiąże się  z występowaniem różnych owadów, które mogą wejść lub wlecieć do Ulodomku.

10. Rezerwacja Ulodomku następuje po telefonicznym lub mailowym ustaleniu  z obsługą terminu i godziny:

      tel. 14 627 92 80

     [email protected]

11. Seanse odbywają się od maja do końca września (jeżeli warunki atmosferyczne są korzystne).

12. Opłata za Ulodomek pobierana jest za cały czas pobytu z góry.

13. W przypadku skrócenia okresu pobytu przez gości Ulodomku kwota za niewykorzystany czas nie jest zwracana.

14. Po raz pierwszy dzieci mogą skorzystać z tej zdrowej metody w wieku 2- 3 lat tylko i wyłącznie pod opieką rodzica lub pełnoletniego opiekuna.

15.  Ulodomki czynne są codziennie w godzinach od 9:00 do 23:30.

16.  Cennik: sesja 30 minut  – 10 zł/ osoba (maks. 4 osoby)

         sesja 60 minut –  20 zł/ osoba (maks. 4 osoby)

        sesja 30 minut bilet zbiorowy (4 osoby)-   8 zł/osoba

        sesja 60 minut bilet zbiorowy (4 osoby)- 16 zł/osoba

wynajem cały domek powyżej 4 godzin (max. 12 godzin)- 30 zł godzina

17. Dzieci powyżej 2 lat do 12 roku życia minus 50% ceny biletu

18. W Ulodomku może przebywać taka liczba gości jaka była zgłoszona podczas rezerwacji.

19. W Ulodomku można przebywać od 30 minut do 12 godzin.

20. Na czas pobytu w Ulodomku można zabrać poduszkę, koc lub ręcznik w celu  położenia na drewnianej ławce, na której kuracjusze odpoczywają.              

21. Z dobroczynnych właściwości Ulodomku można korzystać w pozycji siedzącej (maks. 4 osoby) lub leżącej (maks. 2 osoby).

 22. O wszystkich sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem decyduje właściciel obiektu.