Spacer wąwozem

Wąwóz zdrojowy JAR biegnący przez unikatowy kompleks buczyny karpackiej, mierzący około 300 m, powstał w wyniku erozyjnego działania wody na specyficzny rodzaj skał osadowych- less. Charakteryzuje się płaskim dnem i urwistym zboczem. Jego niezwykłe ściany, wysokie na kilka metrów, strome i pionowe niejako oprawione zostały przez Matkę Naturę korzeniami i pniami przybierającymi tu niepowtarzalne formy smoków, węży czy stworów.
Cisza, ukojenie oraz baśniowa sceneria jaka panuje w Zdrojowym Jarze zachęca do spacerów, wędrówek oraz relaksacji.