Wizyta Józefy Szczurek-Żelazko, Sekretarz Stanu w Ministerstwie Zdrowia