Współpraca z Politechniką Rzeszowską w projekcie „Inkubator Innowacyjności 4.0”